wages due lesbians /Payday

PO Box 287 London` NW6 5QU England  Tel 0207 482 2496  Fax 020 7209 4761
   PO Box 11795, Philadelphia, Pennsylvania 19101, US  Tel: (215) 848 1120 Fax (215) 848 1130
wages due lesbians  wdl@crossroadswomen.net   www.globalwomenstrike.net
Payday
payday@paydaynet.org   www.refusingtokill.net

AB’nin 2005 Türkiye İlerleme Raporu’na Eleştiri

AB-Türkiye Karma Parlamenter Komite Delegasyonuna,

 Konumuz, Avrupa Komisyonu tarafından, AB’ye kabul sürecinde insan haklarına itibar standartları açısından  Türkiye’nin kat ettiği yol üzerine Avrupa Parlamentosu’nu bilgilendirmek için hazırlanan Türkiye 2005 İlerleme Raporu (9 Kasım 2005).

Rapor’un, duruma genel iyimser bakış açısıyla hem fikir değiliz çünkü var olan rahatsız edici gerçekleri yansıtmıyor. Özellikle de Rapor’da gönderme yapılan çeşitli davaların içinde 8 Nisan 2005’ten beri Sivas Askeri Cezaevi’nde tutulan Mehmet Tarhan’ın durumundan hiç bahsedilmemesini kabul edilemez buluyoruz.  
 
Bay Tarhan’ın davası, Türkiye’nin Birliğe kabul edilmesi için AB tarafından önerilen standartların en az üçünün ciddi şekilde ihlal edildiğini gözler önüne seriyor:

 1.   Vicdani reddin tanınmaması (Rapor, syf. 109). Ekim 2001’de Bay Tarhan “total” vicdani redci olduğunu açıkladı—sadece orduda hizmet vermeyi değil herhangi bir alternatif hizmet yapmayı da reddetti, ama Türkiye zaten alternatif hizmet hakkı vermiyor. 10 Ağustos’ta “toplu erat önünde emre itaatsizlik”ten dört yıl ceza aldı (Türk Askeri Ceza Kanunu 88. Maddesi);    

2.      İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi (syf.22). Bay Tarhan cezaevinde en az iki defa şiddetli saldırıya uğradı:

·        Nisan 2005’te gardiyanlar tarafından kışkırtılan diğer mahkumlar onu aşağıladı, vahşice dövdü ve avukatının önünde tehdit etti.

·        30 Eylül 2005’te yedi yada sekiz gardiyan zorla saçını kesmek için ona saldırdı. Bir sonraki saç kesiminde bu tekrar gerçekleşebilir.

Bay Tarhan kendisine yapılan muameleyi protesto etmek için (28 ve 34 gün süren) iki ayrı açlık grevi yaptı.


 3.      Cinsiyet, ırk, etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaş ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılık (syf. 92). Bay Tarhan açık olarak eşcinsel bir erkek. Askeri mahkeme ona eşcinsellik nedeniyle hizmetten muaf tutulmayı kabul etmesi için baskıda bulundu, ordu eşcinselliği “çürük” bir hastalık olarak tanımlıyor. Bay Tarhan asıl çürük olanın militarist sistem olduğunu söyleyerek bu “fırsat”ı reddetti.   

Ordu eşcinselliği kanıtlayacak “delil” olarak elle yapılan anal muayene talep ediyor. Bu Türk polisinin ve ordusunun on yıllardır kadınlara, özellikle Kürt kadınlarına karşı işlenen tecavüz yada diğer cinsel şiddeti meşru göstermek için kullandığı “bekaret testi”yle aynı şey. Ayrıca askeri doktorlar iki erkek arasında cinsel ilişki gösteren bir fotoğraf ya da video verilmesinde ısrar edebiliyorlar. Onların sapık tecavüzcü standartlarına göre, içine girilen erkek eşcinseldir, giren erkek ise değildir.    

 2004 Raporu “ordu üzerinde sivil kontrolün sağlanması ve yürütme ve yargıdaki uygulamaların reformların ruhuna uygun olmasını” öneriyordu (2005 raporunda alıntı yapılıyor, syf 9.) Türkiye’den kısa süre önce gelen bir mesajda, Mehmet Tarhan’la Dayanışma İnisiyatifi bize Askeri Yargıtay’ın, Rapor’da söylenenlerin tam aksine, Cumhuriyet Başsavcılığının dört yıllık cezanın orantısız derecede yüksek olduğu yönündeki önerisini göz ardı etti. Bunun yerine Askeri Yargıtay bu davanın Bay Tarhan’ın sadece “akli” muayeneden geçirildiği “fiziksel” muayene yapılmadığı gerekçesiyle düşmesine karar verdi ve şimdi dava Sivas Askeri mahkemesine geri döndü. Duruşma 15 Aralık’ta gerçekleşecek.

Bay Tarhan şu anda anal muayeneye razı olsa bile, bunun onu askerlikten muaf tutacağına dair bir garanti yok. Muayeneyi reddettiği için dört yıllık ceza bozulmayabilir ve ordu onu asker kabul ettiği için, ceza bittikten sonra birliğe geri götürülebilir ve böylece red, suçlama ve tutukluluk döngüsü yeniden başlayabilir--bu 55 yaşına gelene kadar, yani askerlik yaşı geçene kadar böyle devam edebilir. Şu an 27 yaşında. Ayrıca anal muayenenin ona zorla yapılma ihtimali de var ki bu cinsel şiddet eylemi tecavüze eş değerdir. Bizim görüşümüzce Bay Tarhan cezaevinde sürekli şiddet tehdidi altında yaşıyor, hastaneye gittiğinde askeri doktorların cinsel saldırısıyla karşı karşıya, ve bu bizce psikolojik işkencedir.

 Türkiye’de 350, 000 ile 500,000 arası asker kaçağı var. Bunların çoğu insanlarına gizli operasyonlarla saldıran (Şemdinli’de kısa süre önce olduğu gibi) bir orduda savaşmayı reddeden Kürt erkekleri. Başka baskınlarda kadınlar, çocuklar ve erkekler rutin olarak işkence görüyor, tecavüze uğruyor ve öldürülüyor, ve köylüler karlı baraj projelerine yer açmaları için tehdit edilerek evlerinden çıkarılıyor. Bu asker kaçaklarının kaç tanesi acaba eşcinsel ve/veya vicdani redci ve Mehmet Tarhan’ın cezalandırıldığı gibi cezalandırılmaktan korkarak bunu açıklamıyorlar?

 Avrupa Parlamentosu’nun bazı üyeleri bu konuda duruş sergiledi. Şunlara gönderme yapıyoruz:

1.      18 Avrupa Parlamentosu bakanı tarafından imzalanan açık mektup, 25 Mayıs, 2005.
 (http://www.refusingtokill.net/Turkey/MEPSsupport%20Mehmet.htm);

2.      Avrupa Parlamentosu bakanı Caroline Lucas’ın AB genişlemeden sorumlu bakanı Olli Rehn’a yazdığı mektup, 7 Temmuz 2005,
http://www.refusingtokill.net/Turkey/CarolineLucasLetter.htm

3.      AP bakanı Vittorio Agnoletto ayrıca, 12 Temmuz 2005’te Avrupa Konseyi’ne yazılı bir parlamenter soru yöneltti, (http://www.refusingtokill.net/Turkey/MEPSsupport%20Mehmet.htm);

AP bakanları Türk otoritelerine dünyanın en az 10 ülkesinden gelen protesto mektuplarının birçoğunun kopyalarını aldı. Uluslar arası basında Bay Tarhan’nın davasıyla ilgili bir dizi makale çıktı, bunlardan biri de kısa süre önce İtalyan günlük gazetesi Liberazione’de çıkan büyük bir makale (http://www.refusingtokill.net/Turkey/LiberazioneEnglish. htm).
Uluslar arası Af Örgütü onu bir vicdan tutsağı olarak kabul etti. Birçok antimilitarist, anarşist, kadın, lezbiyen ve gay, ve diğer insan hakları örgütleri onun davasını kamuoyuna duyurdu ve destek için açık gösteriler düzenledi. 9 Aralık 2005 için uluslar arası bir eylem günü planlanıyor.

Avrupa Parlamentosu’nun bu konuda nerede durduğunu bilmek istiyoruz. Türkiye böylesi bir zulüm sürdürüyorken AB’ye kabul edilmemeli.

 Avrupa Parlamentosu’nun resmi olarak müdahalede bulunmasını ve Türk yetkililerden aşağıdakileri talep etmesini istiyoruz:

 1.        Türkiye’nin vicdani redcilerin haklarını tanıması;

 2.        Türk askeri tıbbında eşcinselliği hastalık olarak tanımlayan maddenin[1] ortadan kalkması;           

 3.         Askeri hizmetten muaf tutulmak için başvuruda bulunan eşcinsel erkeklere anal muayene dayatılması ve görsel “delil” istenmesi gibi uygulamalara derhal son verilmesi.

 4.         Mehmet Tarhan’a yapılan psikolojik ve fiziksel işkenceye bir son verilmesi, derhal cezaevinden çıkarılması ve ordudan terhisi.

Giorgio Riva, Payday

Anne Neale, Wages Due Lesbians

24 Kasım 2005


Wages Due Lesbians lezbiyen/biseksüel kadınların ekonomik, hukuki ve insan hakları için kampanya yapan uluslar arası çok-ırklı bir ağdır.

 
Payday, Küresel Kadın Grevi’yle(Global Women’s Strike) beraber çalışan eşcinsel ve zıtcinsel erkeklerden oluşan çok-ırklı bir ağdır.


[1] Türk ordusu hala 1968’den kalma DSM II’yi (Akıl hastalıkları için teşhis ve istatistik el kitabı) kullanıyor. Tıp dünyası şu anda 2000’de yenilenen DSM-IV-TR’yi kullanıyor. DSM II’ye göre eşcinsellik psikoseksüel bir bozukluk ve bu “patoloji”ye sahip olan kişiler Türk Silahlı Kuvvetleri’nde “hizmet vermek için elverişsiz” kabul ediliyor (Kaynak: Mehmet Tarhan’la Dayanışma İnsiyatifi, Ekim 2005).