EYLEM ÇAĞRISI: Vicdani retçi OSMAN MURAT ÜLKE yeniden hapis tehdidiyle karşı karşıya

Hapse giren ilk Türk vicdani retçi olan Osman Murat Ülke, askeri mahkeme sekiz yıl önce hükmünü verdiği halde yeniden 17 ay mahkumiyetle tehdit ediliyor.

1 Eylül 1995’te Ülke askerlik celbini yakarak; “Ben asker değilim ve asla da olmayacağım… Asla askerlik hizmeti yapmayacağım” demişti.
1996 Ekim’inden 1999 Mart’ına dek askere alınmayı reddettiği için defalarca tutuklandı, suçlandı, hüküm giydi ve hapsedildi.
9 Mart 1999’da Ülke, birliğine teslim olmak üzere askeri cezaevinden bırakıldı: o ise evine gitmeyi tercih etti ve o günden beri resmi olarak firari sayıldığı ama tutuklanmadığı yarı legal bir hayat sürmekte.

24 Ocak 2006'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; “Mecbur bırakıldığı kaçak hayatı neredeyse “sivil ölüm” düzeyine vararak İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. Maddesi’ni ihlal etmektedir.” sonucuna vardı.

13-14 Şubat 2007’de Avrupa Bakanlar Konseyi Komitesi; “Türk makamlarının Mahkeme’nin tespit ettiği ihlale son vermek üzere hiçbir önlem almamsını üzüntüyle karşıladığını” belirtti.

6 Haziran 2007’de Türk makamları Avrupa Konseyi’ne vicdani retçilerin tekrar tekrar cezalandırılmasının önüne geçecek bir yasa taslağının yolda olduğunu ifade etti .

Ancak 14 Haziran 2007’de askeri savcılık Ülke’nin 17 ay hapis cezasının infazını istedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Bakanlar Komitesi’nin hükümleri ve Türk makamlarının (şimdilik) boş vaatlerine rağmen tutuklanma ve yeniden hapis tehdidiyle karşı karşıya.

Türk makamlarından şunları talep ediyoruz
* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Murat Ülke’yle ilgili aldığı karara uyulması
* Vicdani reddin tanınması ve vicdani retçilerin askerlik hizmetinden muaf tutulması
* Vicdani retçilere uygulanan zulümlere ve “sivil ölüm”e derhal son verilmesi


Vicdani Retçiler Platformu (Türkiye), Küresel Kadın Hareketi, Yunan Vicdani Retçiler Derneği ve Payday erkekler ağı tarafından 5 Haziran 2007’de düzenlenen Uluslararası Eylem Günü’nde özellikle Osman Murat Ülke’ye yapılan zulüme dikkat çekildi. Savaş karşıtı örgütleri, vicdani retçilerin ve diğer retçilerin savaş karşıtı harekete olan katkılarını tanımaya ve onların öldürmeyi reddetme hakkının tanınması, Vicdani Retçi statüsü almaları ve bu zulme son verilmesini talep eden eylemler yapmaya çağırdık.

Osman Murat Ülke’yi savunan on-line imza kampanyasına katılın
Destekleyenler:
German Peace Society - United War Resisters
(Almanya Barış Örgütü - Savaş Karşıtları Birliği),
Global Women’s Strike(Küresel Kadın Hareketi),
Greek Association of Conscientious Objectors (Yunanistan Vicdani Retçiler Derneği),
Payday men’s network (Payday Erkekler Ağı),
War Resisters International (Uluslararası Savaş Karşıtları).

Ülkenizin Avrupa Konseyi temsilcisine yazın:(http://www.coe.int/T/CM/MFA_en.asp)
mevcut Bakanlar Komitesi Başkanı Sırbistan’dan Vuk Jeremić (email msp@smip.sv.gov.yu). BM temsilcisi, Dışişleri Bakanı David Miliband Milletvekili (email milibandd@parliament.uk). Lütfen milletvekillerine sevk edilmek üzere Payday’e de yollayın.

Payday erkek ağı tarafından hazırlanan eylem çağrısı (İngiltere ve A.B.D.)
www.refusingtokill.net 020 720+9 4751 payday@paydaynet.org