6 Haziran 2005

“Dayanışma gruplarının oluşturulacağını biliyordum ama bu kadar yoğun bir çabanın harcanacağını ve bu kadar geniş bir katılımın olacağını hayal bile edemezdim. Bu, hapishane sürecini neredeyse dayanılabilir kılan bir ortam yarattı. Katılımcılar, yapılan tüm baskılar ve inkara rağmen kimsenin gücünün barış talebini hapsetmeye yetmeyeceğini kanıtlıyor. Bu hepimizin özgür olacağı güne olan inancımı perçinliyor.” Mehmet Tarhan, Sivas Askeri Hapishanesi.

Sevgili dostlar,

Size vicdani retçi ve eşcinsel bir birey olan ve 8 Nisan’dan beri Sivas Askeri Hapishanesi’nde yatan Mehmet Tarhan’ı desteklemeyi teşvik eden bir eylem mesajını kısa süre önce göndermiştik (İnternet adresi:
http://www.refusingtokill.net/mehmetPaydayletter.htm). Hapishane memurlarının diğer mahkumlara Mehmet Tarhan’ın bir "terörist" olduğunu söylemesinden sonra, onun sürekli olarak bu mahkumların vahşi saldırılarına maruz kaldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Mehmet Tarhan, Türk Askeri Ceza Kanunu’nun 88. maddesi uyarınca “bölüğün karşısında itaatsizlik etmekle” suçlandı ve beş seneye kadar hapis yatabilir. 26 Mayıs’ta başlayan mahkemesi 9 Haziran’a ertelendi ve bu da onun en azından iki hafta daha hapis yatacağı anlamına geliyor. Mahkemeye çıktığında vücudunun her tarafı yara bere içindeydi ve yürümekte zorlanıyordu. Kendisine yapılan şiddeti ve hapishane yetkililerinin onun güvenliğini sağlamayı reddetmelerini protesto etmek için şu anda açlık grevi yapıyor.

 Bu hareket, insan kaynaklarının ve maddi kaynakların küresel çapta ve sürekli artan boyutta askeri şiddete harcanarak ziyan edilmesini ve bunun sonucu yaratılan fakirliği kabul etmeyi reddediyor. Türkiye’de Mehmet Tarhan’ın vicdani reddin kendisinin ve herkesin hakkı olarak yasal açıdan tanınması için verdiği mücadeleyi destekleyen gösteriler yapıldı.
Mehmet Tarhan’a yapılan saldırıları durdurmak ve onun derhal serbest bırakılmasını sağlayacak baskıyı olusturmak için yardımınıza ihtiyaç var. Lütfen protesto mektuplarınızı aşağıdaki faks ve e-posta adreslerine gönderiniz. İsterseniz aşağıdaki mektup örneğini imzalayıp kullanabilirsiniz ya da kendiniz yazabilirsiniz.

Genel Kurmaylık faks: (+90) 312 - 425 08 13 e-posta: gnkur@tsk.mil.tr Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı faks: (+90) 312 427 13 30 e-posta:cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr

Sivas Askeri Hapishanesi’nin faksı: (+90) 346- 225 39 15


Türkiye’nin Birleşik Krallık Elçisi, Ekselansları Akın Alptuna,
turkish.emb@btclick.com.

Türkiye’nin A.B.D. Elçisi Dr. Osman Faruk Loğoğlu, ambassador@turkishembassy.org

Yurtdışındaki Türk elçiliklerin bir listesini şu İnternet linkinde bulabilirsiniz:

http://www.mfa.gov.tr/MFA/Ministry/TurkishRepresentations/

Eğer Avrupa Birliği’nde yaşıyorsanız lütfen sizi temsil eden Avrupa Parlamentosu Üyesi’ne (MEP) yazın ve onların Mehmet Tarhan adına girişimde bulunmalarını ve bu konuyu Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği müzakereleri kapsamında gündeme getirmelerini isteyin. Avrupa Parlamentosu Üyeleri’nin listesini şu İnternet adresinde bulabilirsiniz:

http://wwwdb.europarl.eu.int/ep6/owa/p_meps2.repartition?ilg=EN&iorig=home

Lütfen mektubunuzun bir nüshasını da Payday’in (payday@paydaynet.org) ve Savaşa Karşı Uluslararası Direniş Örgütü‘nün (War Resisters International) (info@wri-irg.org) e-posta adreslerine gönderiniz.

 

           Payday

Küresel Kadın Grevi (Global Women’s Strike) ile birlikte çalışan erkeklerin dayanışma ağıdır

Birleşik Krallık adresi: PO Box 287 London NW6 5QU England Tel: 020 7209 4751 Faks: 020 7209 4761

ABD adresi: PO Box 11795, Philadelphia, Pennsylvania 19101, US. Tel: (215) 848 1120 Faks: (215) 848 1130E-
posta
payday@paydaynet.org   İnternet: www.refusingtokill.net

6 Haziran 2005

Konu: Sivas Askeri Hapishanesi’nde yatan Vicdani Retçi Mehmet Tarhan

8 Nisan’dan beri Sivas Askeri Hapishanesi’nde yatan vicdani retçi ve eşcinsel bir birey olan Mehmet Tarhan’ı desteklemek için (yeniden) yazıyoruz. Hapishane çalışanlarının diğer mahkumlara onun bir "terörist" olduğunu söylerek kışkırtmalarından sonra, onun sürekli olarak bu mahkumların vahşi saldırılarına maruz kaldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Mehmet Tarhan’ın askeri yönetim, hapishane memurları ve mahkumlar tarafından sürekli olarak taciz ve işkenceye maruz kalmasını şiddetle kınıyoruz.

Bizler Mehmet Tarhan’ın maruz kaldığı ve gelecekte yapılabilecek saldırılardan Türk ordusunu ve sivil yetkilileri sorumlu tutuyoruz. Mehmet Tarhan’a karşı şiddet eylemi yapmak ve bunu teşvik etmekten sorumlu olanlar yargılanmalıdır.

Mehmet Tarhan, tüm parası, giysileri ve telefon kartları elinden zorla alınıncaya kadar diğer mahkumlar tarafından dövüldü ve ölümle tehdit edildi. Kızkardeşini arayıp ondan takım elbise, kravat, ayakkabı ve gömlek getirmesini istemek zorunda kaldı. Hapishane yetkilileri bu giysileri Mehmet Tarhan’a saldıran kişilere verdiler.

Mehmet Tarhan, avukatı Sanem Doğanoğlu’nun gözü önünde de tehdit edildi. Ona hapishanede saldıranlardan bazıları hüküm giymiş katillerdir.

Avukat hapishane yönetimine şikayette bulununca yetkililer bu konuda bir şeyler yapma sözü verdiler fakat Mehmet Tarhan’a saldıranlar halen hapishane içinde ona hiç bir engelleme olmaksızın rahatlıkla erişebiliyorlar.

Askerler zorla Mehmet Tarhan’ın saçını kestiler ve 26 Mayıs’ta Sivas Askeri Mahkemesi’ne çıkarıldı. Duruşma 9 Haziran tarihine ertelendi ve bu da Mehmet Tarhan’ın en azından iki hafta daha hapis yatacağı anlamına geliyor. Mahkemeye çıktığında vücudunun her tarafı yara bere içindeydi ve iyi yürüyekte zorlanıyordu. Kendisine yapılan şiddeti ve hapishane yetkililerinin onun güvenliğini sağlamayı reddetmelerini protesto etmek için şu anda açlık grevi yapıyor.

26 Mayıs’ta mahkemede çıkan olayların ardından, Mehmet Tarhan’ı desteklemek üzere mahkeme salonunda bulunan Ersan Ugur Gör, Erdem Yalçınkaya ve Mustafa Şeyhoğlu adlı üç vicdani retçi de tutuklandı. Diğer destekçiler direndiler ve polisin onları götürmesini engellemeye çalıştılar ama polis protestoculara şiddetli bir biçimde saldırdı ve kadınlar da dahil olmak üzere çok sayıda kişiyi yaralandı. “Polise saldırmak” suçlamasıyla on kişi tutuklandı. Hasan Çimen adlı bir diğer vicdani retçi ise o gece tutuklandı. Tüm vicdani retçi ve protestocular daha sonra serbest bırakıldı ama yasaları çiğnemekle suçlanabilirler. Ayrıca vicdani retçilere
‘askere alma dairesine yoklama için gitmeleri’ emredildi, tıpkı tutuklanmadan önce Mehmet Tarhan’a emredildiği gibi.

 Mehmet Tarhan’ın derhal hapisten çıkarılmasını ve askeri görevden tamamen salıverilmesini talep ediyoruz ki yürüttüğü barış kampanyasına kısıtlama ve tacize maruz kalmaksızın devam edebilsin.

 Mehmet Tarhan, Ersan Ugur Gör, Erdem Yalçınkaya, Mustafa Şeyhoğlu ve Hasan Çimen’in vicdani retçi kimliklerinin derhal tanınmasını ve onlara ve destekçilerine yapılan tüm suçlamalardan vazgeçilmesini talep ediyoruz.

Öldürmeyi reddedenler adına saygılarımızla,

Dean Kendall       Michael Kalmanovitz
Payday US         ve Payday UK
                 

Cc: Avrupa Parlamentosu üyeleri Caroline Lucas ve Jean Lambert; Basın