Bu mesajı, 22 Aralık’ta Çorlu’da askeri mahkemeye çıkacak olan Kürt
vicdani redci Halil Savda’ya desteğimizi ifade etme amacıyla yazıyoruz.
Payday, 21 Aralik 2006

 

Kardeşlerimiz,

 

Bu mesajı, 22 Aralık’ta Çorlu’da askeri mahkemeye çıkacak olan Kürt vicdani redci Halil Savda’ya desteğimizi ifade etme amacıyla yazıyoruz. 

 

Osman Murat Ülke, Mehmet Tarhan, Halil Savda ve Türkiye’nin diğer vicdani redcileri, askerlik karşıtı bu eylemlerini önceden planlayarak, kamuoyuna duyurarak gerçekleştirmiş ve karşılığında da cezai kovuşturma, mahpusluk, haklarından mahrum edilme, fiziksel ve psikolojik işkence gibi ağır bedeller ödemişlerdir. Hapisten salıverildikten sonra bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “sivil ölüm” olarak adlandırdığı durumu yaşamaktadırlar: Yani sürekli olarak yine hapse atılma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar; kendilerine kimlik, pasaport, seyahat belgesi verilmemekte; bir banka hesabı açtırmak için bile gereken belgeleri alamamaktadırlar; yasal yollardan çalışmaları mümkün değildir. Normal günlük yaşama dönmelerini engellemek için devlet ile ordunun elinden geleni ardına koymayacağı bellidir.  Bunun böyle sürüp gitmesine izin veremeyiz. Unutmayalım, vicdani redcilerin yürekliliği ve kararlılığı, uluslararası savaş karşıtı harekete muazzam bir katkı sağlamakta, hepimizi güçlendirmektedir.  

 

Öte yandan, askere giden, savaşlara katılan ve can almak durumunda kaldıklarını görenlerin nihayet buna hayır demesi de, vicdani redcilerin ve başka herkesin askerliği reddetme kararlılığına güç katacaktır. Bu kişilere birkaç örnek verelim: Kamuoyu nezdinde Irak’a gitmeyi reddeden ve başkalarına da red çağrısı yapan ilk Amerikalı asker Stephen Funk, ki bu “suçu” yüzünden beş yılını hapislerde geçirmiştir; ABD ordusunda yedi yılını, Irak’ta sekiz ayını geçirdikten sonra izinliyken firar edip Irak’a dönmeyi reddeden, bu yüzden yedi ay hapis yatan Camilo Mejia; Irak’ta savaşmayı reddeden ilk profesyonel ABD askeri Ehren Watada, Şubat’ta askeri yargıç önüne çıkacaktır; Irak’ta savaşmayı reddettiği için sekiz ay boyunca özgürlüğü elinden alınan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri askeri Malcolm Kendall-Smith; ABD politikalarını desteklemek için asker olmadığını söyleyerek ordudan istifa eden İngiliz SAS askeri Ben Griffin. İsrail’de ise daha çocuk denecek yaşta yüzlerce kız ve oğlan, askere gitmeyi reddediyor, birçokları bu yüzden hapiste; daha binlercesi, işgal altındaki Filistin topraklarında askerliği reddederek orduya hayır diyor.

 

Aslında, bizim bilip duyduğumuz bu redciler, askerlik karşıtı dev bir buzdağının  görünen ucundan ibaret. Amerikalı, İngiliz ve başka milletlerden binlerce asker, Irak ve Afganistan cephelerini terk etti. Türkiye’de 500.000 dolayında asker kaçağı var ve bunlardan kaçının, kendi insanını öldürmeyi, kendi insanına eziyet ve işkence etmeyi reddeden Kürtler olduğunu kimse bilmiyor. Rusya’da, askerlik çağı gelmiş olanlardan sadece %11’i askerde. Bütün dünyada insanlar askerden firar ediyor, hastalık numarası yapıyor, başka ülkelere kaçıyor, yeraltında yaşıyor – bunlar gözümüze görünmese de, orduları en temel kaynağı olan insan gücünden yoksun bırakarak askerliğin altını oyuyorlar.  

 

Bütün bu erkeklerin ardında, her şeyden önce kadınlardan meydana gelmiş muazzam bir destek ağı var. İşte tanıdığımız kadınlardan birkaçı: Mehmet’in annesi ile ablası, Emine ve Hatice Tarhan; Ehren Watada’nın annesi Carolyn Ho ile üvey anası Rosa Watada; Stephen’ın annesi ve kardeşi Gloria Pacis ile Caitlin Funk; Camilo Mejia’nın annesi Maritza ile teyzesi Norma Castillo  - bunlar sadece bir avuç örnek. Türkiye’deki kayıp anaları ve başka Kürt analar, uzun zamandır bu savaşa son vermek için güçlerini birleştirmekte, asker analarıyla elbirliği içinde çalışmakta. Daha bunlar gibi gözümüze görünmeyen nicesi var, adları bilinmeden mücadele eden nice kadın. İşte onlar, savaş karşıtı harekete muazzam bir destek sağlıyor, hepimiz onların desteği ve eylemliliği sayesinde bugünlere gelebildik. 

 

Kardeşlerimiz, bu gösteride ve Halil Savda’nın duruşmasında fiziksel olarak yanınızda olamıyoruz. Ama Halil’in özgürlüğe kavuşabilmesi için bu kampanyayı tanıtmaya çalışıyor, mücadelenizin herkes tarafından bilinmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’de devlet ve ordu şunu bilsin: Bütün dünyanın gözü sizin üzerinizde. Herkesi, Halil Savda’ya ve Türkiye’deki başka vicdani redcilere, kendini, hayatını ortaya koyarak ülkedeki politik baskılara meydan okuyanlara destek vermeye çağırıyoruz. Vicdani redciler, öldürmeyi reddedenler, insan hakları mücadelesinde, savaşlardan ve diktatörlüklerden kurtulmuş bir dünyada yaşama mücadelesinde bütün dünyanın sizlere ihtiyacı var, Küresel Kadın Grevi’ndeki kardeşlerimizin deyişiyle, öldürmeye değil yaşatmaya adanmış bir dünya, sizlerin gücüne ve kararlılığına minnet borçlu olacaktır.

 

Öldürmeyi reddetmek suç değildir! Halil Savda’ya özgürlük! Vicdani redcilere yönelik baskılara son! Sivil ölümle karşı karşıya olan vicdani redcilerin hakları iade edilsin! 

 

Payday

Küresel Kadın Grevi ile güçbirliği eden uluslararası savaş karşıtı erkekler örgütü

www.refusingtokill.net

HOME