Eyleme Çağrı: Vicdani Redci Halil Savda,

22 Aralık’ta askeri mahkemede

 


Kardeşlerimiz,
 
22 Aralık’ta Türkiye’de askeri mahkemeye çıkacak olan bir vicdani redciye destek için sizlere acil eylem çağrısı yapıyoruz.
 
Ona destek vermek için mektup yazın. Aşağıdaki metni örnek alarak kendi mektubunuzu yazabilir veya isterseniz Payday’in mektubuna imza atabilirsiniz.
 
Mektuplar şu kişilere gönderilecek:

Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr
Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, gnkur@tsk.mil.tr 
Türkiye’nin Birleşik Krallık Büyükelçisi H.E. Mr Akın Alptuna, turkish.emb@btclick.com
Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Dr. Osman Faruk Loğoğlu, ambassador@turkishembassy.org
Bütün Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerinin listesi (Türkçe ve İngilizce olarak) şu adreste bulunabilir: http://www.mfa.gov.tr/MFA/Ministry/TurkishRepresentations/
 

cc: payday@paydaynet.org
 


         Payday

 
Küresel Kadın Grevi ile
güçbirliği eden erkekler örgütü

 

  PO Box 287 Londra NW6 5QU İngiltere Tel: + 44 (0) 20 7209 4751 Faks +44 (0) 20 7209 4761
PO Box 11795, Philadelphia, Pennsylvania 19101, ABD   Tel: 00 1 215 848 1120 Faks: 00 1 215 848 1130
 
E-posta payday@paydaynet.org     Web www.refusingtokill.net
 


20 Aralık 2006
 
Konu: Vicdani Redci Halil Savda’nın askeri mahkemede yargılanması, 22 Aralık
 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde zorunlu askerliği reddeden vicdani redci Sayın Halil Savda’ya desteğimizi ifade etmek üzere size yazmaktayız. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Sayın Savda’nın da katkılarıyla kurulan Vicdani Red Platformu’ndan, Sayın Savda hakkında yasal kovuşturma yapılmakta olduğunun haberini almış bulunuyoruz.   
 
Anladığımıza göre, Kürt olan Sayın Savda, askerlik yapmaya mecbur edilmesi halinde Türkiye’de Kürtlerin yaşadığı bölgelerden birinde görevlendirilebilecek, burada kadın, erkek ve çocuklardan oluşan sivil bir nüfusa ateş açmak zorunda kalabilecektir. Bu çatışmada şimdiye dek Türk silahlı kuvvetleri tarafından on binlerce sivil öldürülmüş, üç milyona yakın insan köylerini ve oturdukları evleri boşaltmak zorunda bırakılmıştır. Bütün bölgede yoğun bir askeri varlık söz konusudur. Bölge köylerindeki kadınlar, bağlı olduğumuz Küresel Kadın Grevi’nden hemcinslerine, pek çok kez ordunun fiziksel ve cinsel şiddetinden korunmak için mücadele vermek zorunda kaldıklarını anlatmışlardır. Türk ordusunda görev yapan bazı askerlerin şüpheli koşullarda ölümüne ilişkin haber ve raporlar,1 bizlerde kaygı uyandıran bir başka konudur.
 
Sayın Savda, bundan iki yıl önce 26.11.2004 tarihinde, “vicdanına ve inançlarına ters düştüğü” gerekçesiyle askerlik yapmayacağını bildirmesi üzerine Çorlu Askeri Savcılığı emriyle tutuklanmış, 30.12.2004 tarihindeki duruşmasının ardından serbest bırakılmıştır.  

Sayın Savda, duruşması için Çorlu Askeri Mahkemesi’ne gittiği 7 Aralık tarihinde, “firar edebileceği kuşkusu” üzerine yeniden tutuklanmıştır. Vicdani redci olarak, üniforma giymek, saçını kestirmek, tıraş olmak gibi her türlü askeri emre karşı geldiğinden, 14 Aralık tarihinde iki günlük tecrit cezasına uğramıştır. Sayın Savda’nın avukatı olan Sayın Kadriye Doğru’nun 14 Aralık’ta müvekkilini ziyaret etme girişimi, tamamen keyfi ve yasadışı gerekçelerle yetkililer tarafından engellenmiştir.

Sayın Savda’nın özgürlüğünden mahrum geçirdiği zaman içindeki durumundan son derece kaygılı olduğumuzu bildiririz. Bir başka vicdani redci olan ve yakın bir zamanda 25 ay hapis cezasına çarptırılan Sayın Mehmet Tarhan, tutuklu bulunduğu süre içinde fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kalmıştı. Sayın Tarhan, zamanın cezaevi komutanı Yarbay Erhan Nar ile Astsubay Mustafa Selvi, ayrıca tutuklulardan Ertan Mertoğlu, Ercan Kızılboğa, Ersoy Özbulduk ve Hakkı Dinçel hakkında linç girişimi, hakaret, tehdit ve gasp suçlamasıyla adli makamlara başvurmuştur.

Sayın Savda’nın, tutuklu bulunduğu süre içinde avukatları, ailesi, kendisine destek verenler ve ayrıca basın mensupları ile görüştürülmesini talep ediyoruz.  Sayın Savda’nın tutuklu bulunduğu süre boyunca maruz kalabileceği her türlü saldırıdan Türk askeri ve resmi makamlarını sorumlu tutacağımızı bildiririz.

Öldürmeyi reddetmek, herkesin hakkıdır – sadece doğal adalet ilkesine göre değil, uluslararası hukuka göre de. Avrupa İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi, Maastricht Antlaşması ile kabul edilen Avrupa Birliği Yurttaşlığı ve Kopenhag Kriterleri, bu hakkın uluslararası hukuka göre tanındığının kanıtıdır ki adı geçen belgelerin hepsinin altında Türkiye’nin imzası vardır.
  
Mehmet Tarhan davası, uluslararası alanda infial yaratmıştır. Savaş karşıtları, redciler, anti-militaristler, anarşistler, kadın, lezbiyen ve eşcinsel örgütleri ile insan hakları için kampanya yürüten bütün grup ve kuruluşların en az 13 ülkede yürüttüğü destek eylemleri sonucunda Sayın Tarhan, özgürlüğüne kavuşmuştur
. Payday’in de katkılarıyla düzenlenen protestolara çok sayıda Avrupa milletvekilinin de dikkati çekilmiş, nitekim bu milletvekilleri, baskıcı yöntemlerin kendileri açısından sorun yaratmaya devam edeceğini Türk makamlarına bildirmiştir.  

Sayın Savda, Sayın Tarhan ve daha niceleri, vicdani red hakkının kendileri ve başka herkes için tanınmasını talep etmektedirler. Ülkenizin de yer aldığı bölgede olsun, bütün dünya ölçeğinde olsun gittikçe büyüyen bir hareketin parçasıdır onlar ve bu hareket, bütün dünyanın insani, toplumsal ve ekonomik kaynaklarının askeri şiddete akıtılmasına, bunun sonucunda da yoksulluğun ve anti-demokratik koşulların sürekli olarak ve toplu bir ölçekte yeniden üretilmesine karşı mücadele vermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti makamlarının, Sayın Halil Savda’yı vicdani redci olarak tanımasını ve derhal serbest bırakmasını talep ediyoruz. Ayrıca Türkiye’de Sayın Tarhan’a ve diğer bütün vicdani redcilere yönelik kovuşturmalara derhal son verilmesi de talebimizdir.
 
Saygılarımızla,
 
 
Eric Gjertsen                                         Giorgio Riva
Payday ABD                                         Payday Birleşik Krallık 
 
 

1Uluslararası Af Örgütü, 27 Ağustos 1999 ve Türkiye İnsan Hakları Derneği (İHD), 1 Kasım 2000. Ayrıca bkz. The Deportation Machine, Liz Fekete, Institute of Race Relations, Londra, 2005.

HOME