Payday’in Eylem Mesajı 3:

Yasaya aykırı biçimde hapiste tutulan vicdani retçi Mehmet Tarhan hapisane koşulları konusunda bazı haklar kazandı ve 12 Temmuz’da yeniden mahkemeye çıkacak

Sevgili dostlar,

Kısa bir süre önce size vicdani retçi ve eşcinsel bir birey olan Mehmet Tarhan’ı desteklemek için mesajlar göndermiştik. Tarhan 8 Nisan’dan beri Sivas Askeri Hapisanesi’nde yatıyor ve orada vahşi saldırılara maruz kaldı ( http://www.refusingtokill.net/Turkey/ReleaseMehmet.htm ).

Mehmet Tarhan 9 Haziran tarihinde askeri mahkemeye çıktığında hakim onu serbest bıraktı. Bu gelişme onu yurtiçinde ve yurtdışında destekleyenler için büyük bir zaferdir.
Ama ordu uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek hemen onu tekrardan gözaltına aldı ve Sivas Askeri Hapisanesi’ne geri yolladı. Mehmet Tarhan’ın 12 Temmuz’da yeni bir duruşması var, dolayısıyla ona yüklenen tüm suçlardan vazgeçilmesi ve derhal serbest bırakılması taleplerini dile getirmek için acil desteğinize ihtiyacımız var.

Mehmet Tarhan hapisanede maruz kaldığı kötü muameleyi protesto etmek için 28 gün boyunca açlık grevi yaptı ve 21 Haziran’da şu talepleri kabul edildi: Diğer mahkumların tacizinden korunabilmek için tek kişilik bir hücrede kalma, mektuplarını düzenli olarak alma, kitaplara erişim, çayını kendisinin hazırlaması, bir televizyon ve sivil doktorlar tarafından muayene.edilmek. Onu muayane eden doktorlar sağlığının iyi olduğunu söylediler ve açlık grevinin sonrasında yapılması gereken tedaviye başlandı.1

Şimdiye kadar Arjantin, Almanya, İrlanda, Polonya, Birleşik Krallık ve ABD’den Türk yetkililere gönderilen protesto mektuplarının kopyaları bize ulaştı. Bu mektuplar içinde Irak’ta askerlik görevi yapmayı reddettiğini kamuoyuna ilan eden ilk Amerikan askeri ve eşcinsel bir birey olan Stephen Funk’un Türk hükümetine yazdığı mektup dikkati çekiyor. (http://www.refusingtokill.net/Turkey/MehmetFunkLetter.htm ). Ayrıca Frankfurt ve Atina’da gösteriler yapıldı.                                                                                                                                    
Biz diğerleriyle birlikte Avrupa Parlamento Üyelerine (MEP) lobi yaptık ve bir çok kişi bunu desteklediğini ilan etti. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri düşünüldüğünde, Avrupa Parlamentosu Üyelerinin girişiminin Mehmet Tarhan’ın güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemli olduğu görülüyor.

Türkiye’de Mehmet Tarhan için Harbiye Orduevi’nde ve İncirlik Üssü’nde yürüyüşler düzenlendi; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Malatya’da yapılan 1 Mayıs yürüyüşlerinde pankart taşındı, bildiri dağıtıldı ve slogan atıldı; İzmir’deki anti-militarizm festivalinde onun hapisaneden gönderdiği mektuplar okundu; mektup kampanyları başlatıldı, basın açıklamaları ve gösteriler düzenlendi ve Mahkemede destek verildi. Anti-militarist, eşcinsel ve anarşist gruplar, kadın hakları ve insan hakları örgütleri gibi çok sayıda kurum bu eylemlere katıldı. Mehmet kardeşimizin taciz edilmesinin arkasında gizli tutulan esas mesele, sayıları 350,000 gibi devasa bir rakama ulaşmış olan ve çoğu Türkiye’nin Kürt halkına karşı savaşmasını reddeden asker kaçaklarıdır. 2

Mehmet Tarhan ve onun Türkiye’deki destekçilerinin, Tarhan’ın can güvenliğini sağlamak ve vicdani ret hakkını desteklemek için insanların uluslararası çapta örgütlendiğini bilmelileri önemli. Mektup veya kartlarınızı şu adrese gönderin lütfen:                                                                                                            
Mehmet Tarhan, 5. Piyade Eğitim Tugayı, Askeri Cezaevi, Temeltepe – Sivas, Türkiye

Son olarak, Mehmet Tarhan’ın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması için (yeniden) Türk yetkililere mektup yazmanızı öneriyoruz. Savaş karşıtı kampanyasına engellenme ve tacize maruz kalmadan aynı azimle devam etmesi konusunda ona güveniyoruz.                                        

1 Savaşa Karşı Uluslararası Direniş Örgütü‘nün (War Resisters International) ortak bildirisi, 22 Haziran 2005
2 Quaker Avrupa İşleri Konseyi: Avrupa’da Vicdani Ret Hakkı: Mevcut Durumun Gözden Geçirilmesi, 2005 (Quaker Council for European Affairs: The Right to Conscientious Objection in Europe: A Review of the Current Situation, 2005)

Ne yapabilirsiniz

»
Mehmet Tarhan’a yazın
» Türkiye’deki yetkililere protesto mektupları yazınız (asağıdaki mektup örneğine bakınız)
            Genel Kurmaylık faks: (+90) 312 - 425 08 13  email: gnkur@tsk.mil.tr
            Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı faks: (+90) 312 427 13 30  email:
cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr
            Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın faksı: +90 312 417 0476 email: rte@akparti.org.tr
            İçişleri bakanı Abdülkadir Aksu’nun faksı: + 90 312 418 1795 email: aaksu@icisleri.gov.tr
            Adalet bakanı Cemil Çiçek’in faksı: +90 312 419 3370 email: cemilcicek@adalet.gov.tr
            Sivas Askeri Hapisanesi’nin faksı: (+90) 346- 225 39 15
» Bir kopyasını da ülkenizdeki Türkiye Elçiliğine gönderiniz
            Türkiye’nin Birleşik Krallık Elçisi, Ekselansları Akın Alptuna, turkish.emb@btclick.com
             Türkiye’nin A.B.D. Elçisi Dr. Osman Faruk Loğoğlu,
ambassador@turkishembassy.org
 
             Yurtdışındaki diğer Türk elçiliklerin bir listesini şu İnternet adresinde bulabilirsiniz:
http://www.mfa.gov.tr/MFA/Ministry/TurkishRepresentations/

» Bir kopyasını da Avrupa Kurumlarına gönderiniz.
            Trevor Stevens, Genel Sekreter, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (European Committee for the Prevention of Torture)
            Olli Rehn, Avrupa Birliği Genişleme Politikası Komisyon Üyesi (
Commissioner for Enlargement Policy of the European Union)
            Alvaro Gil-Robles, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyon Üyesi (Commissioner for Human Rights of the Council of Europe)

            
Michael Cashman, Avrupa Parlamentosu Eşcinsel Hakları Komitesi Başkanı (President of the European Parliament's Intergroup on Gay and Lesbian Rights)
            Ayrıca bölgenizdeki Avrupa Parlamentosu Üyelerine (MEP) gönderiniz.
Onların listesini şu İnternet adresinde bulabilirsiniz:            http://wwwdb.europarl.eu.int/ep6/owa/p_meps2.repartition?ilg=EN&iorig=home

Lütfen mektubunuzun bir kopyasını da Payday’in (payday@paydaynet.org) ve Savaşa Karşı
Uluslararası Direniş Örgütü‘nün (War Resisters International) (info@wri-irg.org) e-posta adreslerine gönderiniz.

Mektubunuzu gönderirken aşağıdaki adreslerin tamamını mesajınızın ‘gönderilen’ bölümüne kopyalayabilirsiniz:

to:
gnkur@tsk.mil.tr; cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr; rte@akparti.org.tr; aaksu@icisleri.gov.tr; cemilcicek@adalet.gov.tr
cc:
aadamou@europarl.eu.int; vagnoletto@europarl.eu.int; segreteria@vittorioagnoletto.it; gberlinguer@europarl.eu.int; fbertinotti@europarl.eu.int; ebonino@europarl.eu.int; pcasaca@europarl.eu.int; deputado@paulocasaca.net; mcashman@europarl.eu.int; gchiesa@europarl.eu.int; dcohnbendit@europarl.eu.int; d.massimo@dol.it; adipietro@europarl.eu.int; asistent@falbr.cz; mfrassoni@europarl.eu.int; lgruber@europarl.eu.int; jeanlambert@greenmeps.org.uk; eletta@europarl.eu.int; carolinelucas@greenmeps.org.uk; hmarkov@europarl.eu.int; emeijer@sp.nl; hflautre@europarl.eu.int; lmorgantini@europarl.eu.int; rmusacchio@europarl.eu.int; mpannella@europarl.eu.int; dpapadimoulis@europarl.eu.int; tpflueger@europarl.eu.int; MPortas@europarl.eu.int; ransdorf@kscm.cz; rromeva@europarl.eu.int; hruehle@europarl.eu.int; heide.ruehle@gmx.de; e-b.svensson@bredband.net; ktriantaphyllides@europarl.eu.int; zimmer.zimmer@t-online.de; cab-rehn-web-feedback@cec.eu.int; CommissionerHR.Communication@coe.int; cptdoc@coe.int; payday@paydaynet.org; info@wri-irg.org.
ve: Birleşik Krallık Türk Elçiliği turkish.emb@btclick.com
      ABD Türk Elçiliği ambassador@turkishembassy.org


MODEL MEKTUP

28 Haziran 2005
 
Genel Kurmaylık’a
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’ya
Adalet Bakanı Cemil Çiçek ‘e
Sivas Askeri Hapisanesi’ne

Konu: Türk ordusu tarafından yasadışı biçimde hapsedilmiş olan Mehmet Tarhan

Bu mektubu vicdani retçi ve eşcinsel bir birey olan ve 8 Nisan’dan beri Sivas Askeri Hapisanesi’nde yatan Mehmet Tarhan hakkında yazıyoruz. Hapisane görevlileri tarafından teşvik edilen diğer mahkumlar Mehmet Tarhan’ı düzenli olarak, hatta avukatı yanındayken bile dövdüler, aşağıladılar ve ölümle tehdit ettiler. Mehmet Tarhan 9 Haziran’da askeri mahkemeye çıktığında vücudunun her tarafı yara bere içindeydi ve yürümekte zorlanıyordu.

Bildiğiniz gibi hakim Mehmet Tarhan’ı serbest bıraktı çünkü o “halihazırda iki ay hapis yattı ve hüküm giyseydi yine aşağı yukarı bu kadar süre hapiste kalırdı” 1. Fakat yeniden gözaltına alınıp önce Sivas Askeri Hastanesi’ne, ardından Sivas Askeri Hapisanesi’ne kondu.

Mehmet Tarhan’ın zaten hiç hapis yatmaması gerekiyordu. Diğer mahkumlarla aynı muameleyi görmek ve onlardan korunmak, bağımsız doktorlar tarafından muayene edilmek gibi temel insan haklarını kazanmak için 28 gün boyunca açlık grevi yapmak zorunda kalması bir skandaldır.

Türk ordusu ve sivil yetkililer onun can güvenliğini garanti altına almalılar. Bağımsız bir soruşturma Mehmet Tarhan
göz altındayken kimlerin ona şiddet uyguladığını ya da bunu teşvik ettiğini ortaya çıkarmalı ve bu kişiler yargı önüne çıkarılmalıdır.

Askerlik yapmayı tekrardan reddeden Mehmet Tarhan’ın 12 Temmuz’da ikinci kez yargılanacağını öğrendiğimizde çok tepki duyduk.

Birleşmiş Milletler’in Keyfi Gözaltı Konusunda Çalışma Grubu (The United Nations Working Group on Arbitrary Detention), diğer bir vicdani retçi olan Osman Murat Ülke’nin durumu hakkında şöyle dedi: Bir vicdani retçinin ilk reddetme eyleminin ardından ilk gözaltı sonrasındaki herhangi bir gözaltı “keyfidir ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10. maddesine aykırıdır”
3

Mehmet Tarhan, Türkiye’nin de imzalamış olduğu Sivil ve Siyasi Haklar Alanında Uluslararası
Antlaşma’nın (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) 18. maddesi uyarınca vicdani ret hakkını kullanıyor. Zorunlu Askerlik Hizmetinin Vicdanen Reddi Konusunda Avrupa Konseyi Üyesi Ülkelerin Bakanlar Komitesi’ne (Committee of Ministers to Member States of the Council of Europe Regarding Conscientious Objection to Compulsory Military Service) göre “Askerlik hizmeti yapmakla mükellef olup da vicdani sebeplerden dolayı silah kullanmayı reddeden her birey bu hizmeti yapma zorunluluğundan kurtulma hakkına sahip olacaktır”4.

Bu gözaltı, işkence, duruşma,
yalandan serbest bırakma ve yeniden gözaltı zinciri yasaya aykırıdır ve buna son verilmelidir. Hakimin 9 Haziran’da vermiş olduğu karara onaylanmalıdır.


Avrupa Birliği Genişleme Politikası Komisyon Üyesi (Commissioner for Enlargement Policy of the European Union) Olli Rehn Mehmet Tarhan’ın davasını takip edeceğini söyledi. Avrupa Parlamentosu Eşcinsel Hakları Komitesi Başkanı (President of the European Parliament's Intergroup on Gay and Lesbian Rights) Michael Cashman, Yeşiller Partisi’nden (Green Party) Caroline Lucas ve Birleşik Sol’dan (United Left) Vittorio Agnoletto halihazırda Türk Hükümetine eleştirilerini ilettiler. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Mehmet Tarhan’ı bir düşünce suçlusu olarak görüyor.

Mehmet Tarhan’ın ve aralarında onun duruşmasından sonra tutuklanan Ersan Uğur Gör, Erdem Yalçınkaya, Mustafa Şeyhoğlu ve Hasan Çimen de bulunan diğer tüm vicdani retçilerin vicdani retçi kimliklerinin derhal tanınmasını ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.
 
Öldürmeyi reddedenler adına saygılarımızla,

Dean Kendall                     Michael Kalmanovitz
Payday US                               Payday UK

1 Savaşa Karşı Uluslararası Direniş Örgütü‘nün (War Resisters International) ortak bildirisi, 10 Haziran 2005
2 Suna Coşkun, Mehmet Tarhan’ın avukatı, 17 Haziran 2005 tarihindeki basın toplantısı
3 Hüküm 36/1999
4 Tavsiye No. R (87) 8

CC:
Olli Rehn, Avrupa Birliği Genişleme Politikası Komisyon Üyesi (Commissioner for Enlargement Policy of the European Union)
Alvaro Gil-Robles, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyon Üyesi (Commissioner for Human Rights of the Council of Europe)

Trevor Stevens, Genel Sekreter, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (European Committee for the Prevention of Torture)
Michael Cashman, Avrupa Parlamentosu Eşcinsel Hakları Komitesi Başkanı (President of the European Parliament's Intergroup on Gay and Lesbian Rights)
Adamos Adamou MEP
, Vittorio Agnoletto MEP, Giovanni Berlinguer MEP, Fausto Bertinotti MEP, Emma Bonino MEP, Paulo Casaca MEP, Giulietto Chiesa MEP, Daniel Cohn-Bendit MEP, Richard Falbr MEP, Massimo D’Alema MEP, Antonio Di Pietro MEP, Hélène Flautre MEP, Monica Frassoni MEP, Lili Gruber MEP, Jean Lambert MEP, Enrico Letta MEP, Caroline Lucas MEP , Helmuth Markov MEP, Erik Meijer MEP, Luisa Morgantini MEP, Roberto Musacchio MEP , Marco Pannella MEP, Dimitris Papadimoulis MEP, Miguel Portas MEP, Tobias Pflüger MEP, Miloslav Ransdorf MEP,  Raul Romeva MEP, Heide Ruehle MEP, Eva-Britt Svensson MEP, Kyriacos Triantaphyllides MEP, Gabi Zimmer MEP.