"Öldürmeyi reddetmek suç değildir"

1995 yili 1 Eylül Dünya Bariş Günü’nde, İzmir Savaş Karşitlari Derneği’nde, basinin karşisinda, kendisine verilen askerlik silüsünü yakarak; vicdani retçi olduğunu, askere gitmeyeceğini ve hiç kimsenin askeri olmayacağini açiklayan Osman Murat Ülke 1yil sonra tutuklanip askere alinmak istenmişti.

Ülke, kendisine uygulanan baskilara açlik grevi yaparak direnmiş ve askeri cezaevinde de, askeri emirleri geçersiz kilmanin, bir sivil olarak yaşayabilmenin mümkün olduğunu göstermişti.

Ülke, Askeri Mahkeme tarafindan 8 kez “askeri emirlere itaatsizlik”ten mahkum edilerek toplam 701 gün hapis yatmiştir. 1998 yilinda yaptiği başvuru 2006 Ocak ayinda AİHM (Avrupa İnsan Haklari Mahkemesi) tarafindan karara bağlanmiş, Türkiye 11bin Euro tazminata mahkum edilmiştir.

Karar; Ülke’ye yapilan kötü muameleye, defalarca ayni suçtan yargilanmiş olmasina ve bütün vatandaşlik haklarindan mahrum bir yaşama mahkum edilip “sivil ölüme” maruz kalmasinin büyük bir adaletsizlik olduğuna yönelikti ve derhal yasalarin bu haksizliklari ortadan kaldiracak şekilde düzeltilmesini istiyordu.

15 Mayis Dünya Vicdani Retçiler Günü’nde, 'Vicdani Ret: Öldürmeme Hakkina İlişkin Felsefi Bir Temellendirme Arayişi' başlikli çalişmasiyla, Türkiye Felsefe Kurumu’nun düzenlediği “Macit Gökberk Felsefe Ödülü”nü alan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi araştirma görevlisi Ertuğrul Cenk Gürcan çalişmasinda bu durumu şu şekilde ifade etmektedir:

"Türkiye’deki zorunlu askerlik hizmetine ilişkin düzenlemelerin Avrupa İnsan Haklari Mahkemesi önünde Türkiye’nin mahkûm olmasina yol açmamasi için ciddi değişiklikler yapilmasi gerektiği açiktir. Üstelik, 2004’te yapilan değişiklikle Anayasa’nin 90. maddesine eklenen “usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarasi andlaşmalarla kanunlarin ayni konuda farkli hükümler içermesi nedeniyle çikabilecek uyuşmazliklarda milletlerarasi andlaşma hükümleri esas alinir” deyişi bu konuda acil bir çözümü de zorunlu kilmaktadir" (Mülkiyeliler Birliği Dergisi)

Türkiye Avrupa Konseyine üye 47 ülke içinde vicdani ret hakkina anyasasina yer vermeyen tek ülkedir.

AİHM kararlarinin uygulanmasini takip eden ve uymayan ülkelere yaptirimlar uygulayan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Nisan ayinda yapmiş olduğu toplantisinda Türkiye’yi uyarip, 5 Haziran (bugün) yapacaği toplantida konuyu tekrar ele alacağini bildirmiştir.

Vicdani retçi Osman Murat Ülke gibi, Mehmet Bal, Mehmet Tarhan ve Halen Çorlu Askeri Cezaevinde 181 gündür tutsak tutulan Halil Savda ve tüm vicdani retçiler de ayni haksizliklarla karşi karşiya kalmişlardir ve bu durum devam etmektedir.

Bizler bugün burada toplanarak; insan haklarini ve hukuku hiçe sayip, vicdani retçileri görmezden gelen ve devekuşu gibi kafasini kuma sokanlari uyariyor ve bir kez daha Halil Savda’ya özgürlük diyoruz.

Bugün burada olduğu gibi, İngiltere, ABD, Yunanistan ve İtalya’da da benzer eylemler yapan dostlarimizla birlikte; öldürmeyi reddetme hakkinin ve vicdani reddin taninmasini ve retçilerin maruz kaldiklari zulümlere son verilmesini istiyor, “öldürmeyi reddetmek suç değildir” “Vicdani retçilere ve savaşmayi reddedenlere zulmetmeyi durdurun” diyoruz.

Vicdani Ret Platformu


Öldürmeyi reddetmek suç değildir

Vicdani retçilere ve savaşmayı reddedenlere zulmetmeyi durdurun
Uluslararası Eylem Günü, Salı, 5 Haziran 2007

Eylem yapılacak ülkeler:
İngiltere, Yunanistan, İtalya, ABD, Türkiye (İstanbul / Galatasaray Meydanı / Saat: 13:30)

Öldürmeyi, sakatlamayı, tecavüzü ve işkenceyi reddeden –kadın ve erkek- askerler hapsediliyor, saldırıya uğruyor ve yeraltına itiliyor. İster askere alınmayı, ister profesyonel ordunun bir parçası olarak savaşa gitmeyi reddedin, askeri emirlerden ziyade vicdanınıza boyun eğmeye hakkınız var. Destekler ve kampanyalarla -ki çoğu kez bunlar kadınlar tarafından organize ediliyor- öldürme emrine uymamaya her geçen gün daha fazlamız karar veriyor.
 

1995’den beri, Osman Murat Ülke Türk Ordusu’nda silah altına alınmayı reddettiği için tekrar tekrar mahkum edilmiş ve hapsedilmiştir.( toplamda 701 gün).  Aralık 2006’da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, onu “sivil ölüm”e mahkum ettiği için, Türkiye’yi suçlu buldu. Ülke’ye 10,000 euro tazminat ödenmesini ve Türkiye’nin vicdani reddi tanıyan kanunları yürürlüğe koymasını talep etti. Fakat Türkiye herhangi bir değişiklik yapmamıştır. 5 Haziran’da, Avrupa Konseyi* şartlara uyulmasının nasıl sağlanacağını tartışacak. Ülke, böyle bir zulümle karşı karşıya kalan tek kişi değildir. Türkiye ve refuseniklerle vicdani retçilere eziyet eden diğer tüm devletlere en ağır yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz.

Osman Murat Ülke

Halil Savda
Türkiye

Hadas Amit 
İsrail

Lazaros Petromelidis
Yunanistan

Ehren Watada
ABD

Agustín Aguayo
ABD

Mehmet Tarhan
Türkiye


1993’den beri tekrar tekrar hapsedildi. Şu anda 21 ay için gözaltında.


Toplamda 73 gün olmak üzere 5 defa mahkum edilmiştir-altıncı bir mahkumiyeti tahmin ediliyor.


Sürekli tutuklanma tehdidi altında, özellikle çağırıldığı her iki yılda bir.


Askeri mahkeme hatalı yargılama ile sona erdi. Temmuz’da yeni bir duruşma tehlikesiyle karşı karşıya
.

.
8 ay hapsedildi –“ordunun mülküdür” &tutuklanma tehdidi altında.


11 ay boyunca hapsedildi& işkenceye maruz kaldı. Şu anda “asker kaçağı”, tutuklanma tehdidi altında.

Özellikle savaş-karşıtı örgütlere Vicdani Retçilerin ve diğer retçilerin savaş-karşıtı harekete olan katkılarını tanımak; bunun yanısıra öldürmeyi reddetme haklarının ve vicdani reddin tanınmasını ve maruz kaldıkları zulümlere son verilmesini talep etmek için 5 Haziran 2007 günü, veya o tarihlerde, eylem organize etmeleri ya da eylemlere katılmaları için çağrı yapıyoruz.

 

>>  Eylemimize katılın veya kendi eyleminizi organize edin.

>> Ülkenizin Avrupa Konseyi’ndeki temsilcisine yazın (http://www.coe.int/T/CM/MFA_en.asp).  
 *Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne dayanarak ortak ilkeler yerleştirmeyi hedeflemektedir. (bakınız AK tüzüğü, madde 1). Türkiye dahil 47 üye ülkesi vardır. ABD ve Kanada Konsey’de gözlemci statüsündedir.

Uluslararası Eylem Günü çağırıcıları
Yunanistan Vicdani Retçiler Derneği  www.antirrisies.gr  greekco@hotmail.com
Vicdani Ret Platformu (Türkiye) www.savaskarsitlari.org   vicdaniredplatformu@gmail.com
Global Women’s Strike  www.globalwomenstrike.net   womenstrike8m@server101.com
Payday men’s network (Birleşik Krallık ve ABD) www.refusingtokill.net   payday@paydaynet.org 

 

HOME