Palayain si Mehmet Tarhan!

Binabaeng tumutuligsa bilang pagsunod sa kanyang konsensiya at ikinulong sa Turkey

Ika – 9 ng Disyembre 2005    Pandaigdigang Araw ng Pagkilos

 

 

Piket sa Paliparan ng Turkey sa London ika – 9 ng Disyembre 12 – 2 ng hapon
125 Pall Mall SW1Y (kasulokan ng Haymarket St.) Charing Cross Tube

 

 

Mehmet Tarhan ay isang binabaeng “buo ang loob” na tumutuligsa sa digmaan bilang pagsunod sa kanyang konsensiya – sa lahat ng uri ng digmaan at mga iba pang alternatibong uri ng paninilbihan sa sandatahan. Siya ay hinatulan ng korte-militar ng apat na taong pagkabilanggo dahil sa “hindi pagsunod sa mga kautosan”. 

   Hindi kinikilala ng bansang Turkey ang pagtuligsang ito at wala itong binibigay na alternatibong paraan ng paninilbihan sa sandatahan.

  Ayon sa sandatahan ng Turkey, ang pagiging binabae ay isang uri ng “karamdaman”. Ang mga kalalakihang nagnanais umalis sa sandatahan sa kadahilanang sila ay binabae ay kinakailangang dumaan sa pagsusuri sa kanilang puwit at kinakailangang magpakita ng “video” na siya’y nakikipagtalik sa kapwa lalake

   Ito ay katumbas ng hindi makatarungang “pagsusuri sa pagkabirhen” na dati nang pinatutupad ng mga pulis at sundalo sa Turkey ilang dekada na ang nakalilipas bilang paraan ng panggagahasa at pangmomolestiya sa mga kababaihan – partikular sa mga kababaihan ng Turkey.

  Si Mehmet ay hindi sumasang-ayon sa sinasabi nilang siya’y may “karamdaman” dahil siya ay binabae at patuloy siyang nakikipaglaban para makamit ang kanyang karapatang umayaw sa sandatahan bilang pagsunod sa kanyang konsensiya. Ang Korte-Militar ng mga Apila ay pinawalang bisa ang nauna nang hatol sa kanya.  Siya ay patuloy na tinatakot ng panggagahasa at siya ay muling haharap ng pagdinig sa kanyang kaso sa ika - 15 ng Disyembre

 

 

Inisyatibong Pagkakaisa Para Kay Mehmet Tarhan, sa bansang Turkey

Ika -12 Hulyo, Wages Due Lesbians at Payday piket sa Embahada ng Turkey sa England….

... at sa Amerika...

 

 PANDAIGDIGANG PROTESTA: Wages Due Lesbians and Payday  para magkaroon ng impormasyon sa piket sa siyudad Philadelphia –  Sa ngayon, ang mga iba pang bansang magsasagawa ng protest ay: Turkey (Istanbul, Ankara, Izmir, Sivas) – Germany (Frankfurt, Berlin, Mainz, Münster) – US (New York), Scotland (Glasgow), Italy (Venice)...Holland (The Hague) - Italy (Venice) - Poland (Warsaw) - Scotland (Glasgow) Serbia (Belgrade)

Tingnan ang website ng Payday www.refusingtokill.com 

 

 

Ikinulong mula Abril, si Mehmet Tarhan ay palaging sinasaktan at pinahihirapan ng mga kapwa preso at mga guwardiya. Siya ay mag-isang ikinulong dahil sa kanyang pagtuligsa sa  pamamaraan ng pagpapatupad ng pagdidisiplina sa kulungan. Siya’y nagsagawa ng dalawang beses na pagprotesta sa pamamagitan ng hindi pagkain ng ano mang uri ng pagkain (28 at 34 na araw) para hingin sa mga kinauukolan na parusahan lahat ng nagsagawa ng pagpapahirap sa kanya. Pwede niyo siyang sulatan sa: 5. Piyade Egitim Tugayi, Askeri Cezaevi, Temeltepe – Sivas, Turkey.

 

 

Hangad namin ang:

 + Pagbibigay katapusan sa mental at pisikal na pagpapahirap kay Mehmet Tarhan, ang kanyang agarang paglaya sa kulungan at ang tuluyang paglaya mula sa sandatahan.

+  Pagkilala sa mga karapatan ng lahat ng tumutuligsa bilang pagsunod sa kanilang konsensiya.

+ Pagbalewala sa  kahulugan sa pagiging binabae bilang isang uri ng karamdaman, at ang sapilitang pagsasagawa ng pagsusuri sa puwit at pagsusumite ng “video” bilang ebidensiya.  

 

Email & Fax Blitz

Sa ika -9 ng Disyembre, maari mong iparating sa lahat ng kinauukolan sa bansang Turkey, na si Mehmet ay hindi nag-iisa

Maari mong i-Email o i-fax ang ating hangarin kay: 
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan

fax: +90 312 417 0476     rte@akparti.org.tr

at sa embahada ng Turkey sa London
fax: 020 7393 0066    turkish.emb@btclick.com

Please cc: payday@paydaynet.org

Kailangan po naming ang inyong donasyon – tingnan sa likod  

                                           

 

                   

Ang protesta sa London ay inorganisa ng Wages Due Lesbians and Payday.

Pagtuligsa sa kapapatang Pumatay

Ang kaso ni Mehmet ay isang hudyat ng pandaigdigang pakikibaka sa karapatan ng mga tomboy at binabae laban sa digmaan. Kagaya ng mga ibang tomboy at binabae, siya ay hindi sumasang-ayon sa “pagkapantay-pantay” na pinatutupad ng maraming samahan ng mga tomboy at binabae: ang karapatang kumbinsihin at maging bahagi sa sandatahan para pumatay.

"Kapag nabigyan ang mga binabae ng karapatang maglingkod sa sandatahan, hindi ko na kailangan pang pumunta sa ibat-ibang lugar para sabihing "hey hayaan natin ang mga binabaeng pumunta at maglingkod sa sandatahan." Di sila dapat pumunta. Ganun din ang mga tunay na lalake at babae." Mehmet Tarhan


Ang aking kapatid na si Mehmet

ni Emine Tarhan

Mula nung siya ay unang huliin, ang aming buhay ay parang isang bangungot at patuloy namin itong nararanasan.

Ang aking isa pang kapatid ay sapilitang naninilbihan sa sandatahang nagkulong at nagpapahirap kay Mehmet, at hindi niya alam kung ano ang kanyang dapat gawin, at ito ay napakasakit para sa kanya. Ang aking ina ay nakakaranas ng problema sa puso, diyabetes, mataas na kolesterol at dugo kung kayat labis kaming nababahala sa kanyang kalusugan. Nilihim namin sa kanya ang ginawang paghuli kay Mehmet hanggang sa unang pagdinig sa kanyang kaso. Una niyang nakita si Mehmet pagkatapos ng dalawang buwan matapos ang ikalawang pagdinig sa kaso. Si Mehmet noon ay nahihirapang tumayo dahil sa ginawang pagpapahirap sa kanya at hindi niya maigalaw ang kanyang leeg. Hindi nila pinapayagan ang aking ina para bisitahin siya at mayakap. Nahihirapang magbiyahe ang aking ina dahil sa kanyang kalusugan kung kayat nahihirapan siyang dalawin si Mehmet. Pinayagan lamang siyang makita at mayakap si Mehmet sa kanyang pangalawang pagdalaw at ito ay sa loob ng isang minuto lamang. Sa tuwing siya ay hindi mag-isang nakakulong, at hindi ipinagbabawal ang pagbisita, ako’y pumupunta sa Sivas para kada-linggo. Umaalis ako sa Istanbul ng Martes at umaabot sa 14 oras ang biyahe. Kinabukasan, nakakausap ko siya sa loob ng pitong oras sa likod ng bakod at agad akong bumabalik sa sa Istanbul kinagabihan. Ang aming pag-uusap ay sinasagawa sa likod ng yerong bakod.

Ako, si Mehmet, pati ang aming ina ay dating naninirahan sa Istanbul. Dati akong may negosyo. May trabaho rin noon si Mehmet. Ngunit habang tumatagal din a ako nakakapagtrabaho at hindi na rin ako nakakaalis ng Sivas sa loob ng tatlong buwan dahil sa mga nangyayari. Dahil sa patuloy na panganganib ng kanyang buhay mula sa mga kapwa preso, pati na rin ang pisikal at sikolohikal na pang-iipit ng mga nasa kinauukolan, kasama na rin ang hindi niya paglunok ng ano mang uri ng pagkain ang nagpabago sa takbo n gaming buhay. Kailangan kong isara ang aking negosyo dahil napapabayaan ko ito. Ako at ang aking ina ay pinalayas sa aming tirahan kung kayat kinailangan naming bumalik sa Iskenderun.

Sa tuwing nakakausap ko siya ako’y nagagalit at nalulungkot kung bakit hanggang ngayon ay nakakulong siya. Gusto ko na siyang lumaya at makapunta sa lahat ng lugar na gusto niya.

Para saan ang konskripsiyon
Sundalong Turkish nagpasiklab –5 sibilyan namatay 28 nasugatan

Isang balita ang inilabas ng mayor ng Yuksekova noong ika-18 ng Nobyembre na nagsasabing ang sandatahang Turkish ay nagpaputok sa mga nagsasagawa ng demonstrasyon sa isang Lungsod ng Kurdish, na nagging sanhi ng pagkamatay nina Islam Bartin, Sefer Bor, Giyasettin Avci, Ersin Menges, Abdulhaluk Geylani at pagkasugat ng 28 katao. Mahigit kumulang ng 30,000 katao ang kasali sa protesta tungkol sa  “terorismo sa gobyerno”, partikular sa pambobombang isinagawa ng mga sundalo sa isang tindahan ng mga aklat sa lungsod ng Semdinli noong ika- 9 ng Nobyembre.

”Mehmet Tarhan ay hindi magiging sundalor”
(photo: Initiative for Solidarity with Mehmet Tarhan)

Sa Turkey, ang mga sundalo ay makikita kahit saan: sa mga lungsod, sa mga karatig na siyudad, at sa mga “roadblocks”. Ngunit mayroong 350,000-500,000 kalalakihang tumutuligsa sa konskripsiyon. Karamihan ay Kurds ang umaayaw manilbihan sa sandatahang nagpapahirap, nagmamaltrato, nagsasamantala at pumapatay sa mga kababaihan at kalalakihan pati na rin ang mga kabataan, nanakot at nagpapalayas sa mga resisdente para maisakatuparan ang pagpapatayo ng dam. Ito ang mga bagay bagay na inaayawan ni Mehmet Tarhan.

Text Box:  PAGTATANGGOL SA KARAPATAN
Ang gobyernong Europa ay nagnanais samantalahin ang hangarin ng bansang Turkey na mapasama sa Nagkakaisang Europa para pagtibayin ang karapatan ng bawat isa sa Europa at sa buong mundo. Ang Turkey ang isa sa mga bansang sumusunod sa Amerika mula nung nagsimula ang “cold war” Ang Amerika ang nagbibigay sa karamihan sa mga sandatang kailangan ng Turkey para sa pagsasagawa ng digmaan laban sa mga Kurds noong dekada 1990. Ayaw naming mapasama ang bansang Turkey sa mga kaalyado ni Bush sa Europa. Kasama si Mehmet at ang kanyang pamilya at tagasuporta, hinihingi at ipinaglalaban namin ang aming karapatang umayaw sa paninilbihan bilang pagsunod sa aming konsensiya, umayaw sa pagpatay, mamili ang seksuwalidad na gusto namin, at mamuhay sa mundong walang digmaan at sa mga diktador. Palayain si mehmet at sa lahat na tumutuligsa.

MAGLAAN SA PAG-AALAGA AT HINDI SA PAGPATAY

DONASYON  kailangan para sa kampanya sa Turkey. Ipadala ang tseke sa Payday PO BOX 287 London NW6 5QU – makakaasa kayong ang inyong donasyon ay makakarating sa pamilya at sa mga tagasuporta.

 

 

Wages Due Lesbians

Tel 020 7482 2496 Email wdl@allwomencount.net
 Web  www.globalwomenstrike.net

Payday samahan ng mga kalalakihan na nakikiisa sa Global Women’s Strike  Tel 020 7267 8697

Email payday@paydaynet.org Web www.refusingtokill.net