BASIN AÇIKLAMASI

İletişim: Payday +44 (0)20 2709 4751

payday@paydaynet.org  
www.refusingtokill.net

Avrupa Konseyi Türkiye’den vicdani retçi Osman Murat Ülke üzerindeki baskının sona erdirilmesini talep etti

Osman Murat Ülke’nin hapsedilme riskine karşı 17 Ekim tarihinde toplanan Avrupa Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AIHM) kesinleşmiş kararını1 uygulamasını reddetmesini görüştü.

 

AIHM 24 Şubat 2006’da Ülke’nin vicdani red nedeniyle tekrar tekrar mahkum edilmesi ile Türkiye’nin İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesini (alçaltıcı muamelenin yasaklanması) ihlal ettiğini tesbit etti.  

 

Türkiye 10,000 Avro (7,000£ - 14,000$) tazminat için ve 1,000 Avro (700£ - 1,400$) mahkeme masrafları için ödemek zorunda olduğu halde önce Aralık 2006’da ve ardından Şubat, Nisan ve Temmuz 2007’de bu konuyu görüşen Avrupa Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin sözünü tutmadığını ve yasal olarak tekrar tekrar hapsedilmeyi engelleyen yeni düzenlemeyi yapmadığını vurgulamıştır.   

 

Aralarında diğer bakanlar konseylerinin, vicdani retçilerin, anti-militaristlerin ve politikacıların da yer aldığı artan uluslararası baskı grubundan Avrupa Bakanlar Konseyi, Türkiye’den Ülke’ye yapılan baskının sona erdirilmesini ve sonraki insan hakları toplantılarında bu konunun takipçisi olmasını talep etti. 2

 

Osman Murat Ülke Avrupa Bakanlar Konseyi Türkiye’nin İnsan Hakları Sözleşmesinin kararlarına uyması gerektiğini net olarak belirtti. Sözlerine “Vicdani Red hareketi içinde olan bizler de şunu ek olarak söylüyoruz: Türkiye orduyu eleştiren COs, anti-militaristler ve gazetecilere karşı yasal tehdit sopası olarak kullandığı Türk Ceza Kanunun 318. maddesini kaldırmalıdır” diyerek sözlerine devam etti. 3  

 

Osman Murat Ülke ile birlikte vicdani red kampanyasında yer alan Payday’den Michael Kalmanovitz;

 

“Avrupa Bakanlar Konseyinin kararı Türkiye ve her yerdeki vicdani retçiler için bir zaferdir. On yıllardır Kürt halkına karşı savaş yürüten, Amerika tarafından desteklenen Türk ordusu şimdi de daha büyük bir yıkıma yol açacak Irak’taki Kürtlere karşı asker göndermeye hazırlanmaktadır.” Dedi.  


1. Avrupa Bakanlar Konseyi’nin 17 Ekim kararının tüm metnini buradan okuyabilirsiniz.
 

2. Avrupa Bakanlar Konseyi:

Türk yetkililerin, daha fazla gecikmeksizin başvurucunun, Sözleşme haklarının ihlaline son verilmesi ve benzer Sözleşme ihlallerinin önlenmesi amacıyla gerekli olan yasal reformun derhal kabulü için, tüm gerekli tedbirleri almalarını ısrarla TAVSİYE EDER.

Mahkeme kararının gerektirdiği önlemlerin kabulü hususunda, Komiteye derhal bilgi vermeye DAVET EDER.

Gerekli acil önlemler alınıncaya kadar her insan hakları toplantısında işbu Mahkeme kararı gereğinin yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesine KARAR VERİR.

3.    Madde 318: -

1. Halkı, askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.
2- Fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında artırılır.
 


Payday Küresel Kadın Grevi ile çalışan erkeklerin iletişim ağı.
ÖLDÜRMEYİ REDDETMEK SUÇ DEĞİLDİR!
www.refusingtokill.net +44 20 7209 4751 payday@paydaynet.org